Pathways of nutritional biochemistry: Hepatic metabolism of vitamin B6 compounds

Pathways of nutritional biochemistry: Hepatic metabolism of vitamin B6 compounds

Pathwaysof NutritionalBiochemistry Hepatic Metabolism of Vitamin B6 Compounds pyridoxine pyridoxal pyridoxine ijl l l l l lIIIIIl l l l il l tlp'" ...

41KB Sizes 6 Downloads 440 Views

Pathwaysof NutritionalBiochemistry Hepatic Metabolism of Vitamin B6 Compounds pyridoxine pyridoxal

pyridoxine

ijl l l l l lIIIIIl l l l il l tlp'"

ij,I~' Enzyme-pyridoxal-P

illIljlj

F

' ,uO.ro,o

~, I /

.~

0yr,0oxo,.litltlllilltljlj

pyridoxi

~~ ~ ~ Apo'Enzy~ PY'ioxal-P..

Illll~,Pr°"u°* IIIIII

t

~ "il lil liliIIIIliIl l

OOXO'ne

~

II

,,,,ll,

pyridoxicacid

,~,

~

IIIIIIIIII IIIIIIih. "~,,,. ""'"",,,,,,,.....

132 J. Nutr. Biochem.,1991,vol. 2, March

IIIIII

t , , , , , , , " "' " 1 pyridoxamine 1,,,,,'"""'' '" A

....,,,,,,,"Ipyridoxicacid pyridoxaI-P pyridoxamine